Musica@Parola

Privacy (beknopt)

Beknopte versie privacyverklaring vzw Renate Devreese

Uw persoonsgegevens worden door vzw Renate Devreese, op basis van hieronder bepaalde rechtsgrond, verwerkt voor volgende doeleinden: 

  • het verwerken van de aankoop van online concerttickets
  • het contacteren van en communiceren over toekomstige evenementen

De verwerkte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het het bereiken van de hierboven vermelde doeleinden, met in ieder geval een maximale bewaartermijn (zie volledige privacyverklaring).

Met betrekking tot het doorgeven van gegevens gebeurt dit enkel aan derde partijen omwille van wettelijke verplichtingen of een gerechtvaardigd belang van Musica@Parola/ vzw Renate Devreese, dan wel voor het uitvoeren van hierboven vermelde doeleinden. In geen enkel geval worden gegevens doorgegeven aan partijen buiten de Europese Unie.

Bovendien zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

Via hallo@musica-parola.be kan u ons steeds vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, contact@apd-gba.be).

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.

Musica@Parola
vzw Renate Devreese (verwerkingsverantwoordelijke)
Fossebaan 186a – 1741 Wambeek
+32 493 18 30 16
hallo@musica-parola.be
ond.nr. 0755 778 765

5 nieuwe concerten
Katsura Mizumoto (piano) en Erik Sluys (viool) Yarno Missiaen (orgel) en Lara Stapper (klarinet) Marjolein Cools (accordeon) en Koen Vanmeerbeek (nyckelharpa) Aline Hopchet (historische blaasinstrumenten) & Ilze Melbikse Bertrand (orgel, organetto,…) Pianoduo Mimese (Tim Mulleman & Hiu-Man Chan)
Musica @ Parola organiseert dit voorjaar;
Sint-Martinuskerk, Sint-Martens-Bodegem.
Info & Tickets vanaf maand maart
20 april: 4 mei: 18 mei: 1 juni: 15 juni: